POZIV
(br. 05.21)

za
OSNOVNU PLANINARSKU OBUKU

Na osnovu Statuta PSK Sirig, klub organizuje osnovnu planinarsku obuku za sve članove PSK Sirig i drugih planinarskih klubova. Obuka se organizuje po programu planinarskog osposobljavanja i usavršavanja Komisije za planinarsko obrazovanje Planinarskog Saveza Srbije.

Cilj osnovne obuke je upoznavanje sa najosnovnijim znanjima o planinarstvu i planinarskoj organizaciji i ono je osnovno polazište obuke, koja daje osnovu za viši oblik obuke na nivou PSO/Klubova, stručnih komisija i specijalističkih službi u planinarskoj organizaciji.

Vreme i mesto:
20.02.2021. – od 15 do 20 časova – Sirig Novosadska 38, prostorije kluba.
21.02.2021. – od 15 do 20 časova – Sirig Novosadska 38, prostorije kluba.

Program osnovne planinarske obuke obuhvata sledeće nastavne jedinice:
Pojam i istorija planinarstva; planinarska organizacija i discipline; poznavanje planina za planinare; orijentacija u planinama; uticaj atmosfere na planinarske aktivnosti; planinarski objekti i tereni; planinarska oprema; osnove tehnike kretanja; opasnosti u planini i bezbednost planinara; planinarska etika i zaštita planina; osnove pružanja prve pomoći.

Provera znanja se satoji od: Testa, usmenog i praktičnog dela ispita.

Prijave i informacije:
Na sastancima kluba utorkom u 19 časova
Na mail: info@psksirig.org.rs
Ili na telefon 065/2624222 (Nikola).

Cena: 100 dinara ( uplata na račun kluba: 340-2313-72)

Napomene: Obiku mogu da pohađaju samo članovi PSS, po završetku obuke polaznici koji polože ispit dobijaju uverenje o završenoj obuci koje izdaje Komisija za planinarsko obrazovanje PSS.
Na predavanja poneti svesku i olovku.

Rukovodioc obuke: Predsednik PSK Sirig
Nikola Bobić Sani Uri